Raad Zeist: “Kijken naar steun ter compensatie koopkrachtverlies”

steun koopkrachtverlies inwoners zeist

In de gemeenteraad van dinsdag 6 september is besloten om in kaart te brengen wat de gemeente kan doen om inwoners te helpen die in problemen komen door het verlies aan koopkracht. Daarnaast heeft de raad besloten om te inventariseren wat de effecten zijn van de stijgende energie- en gasprijzen voor sportverenigingen en culturele instellingen.

De raad heeft het college van B&W gevraagd om te kijken wat er gedaan kan worden om de bestaanszekerheid van alle inwoners – met name jongvolwassenen – die worden getroffen door het koopkrachtverlies, te verbeteren. De motie werd ingediend door GroenLinks, PvdA, Nieuw Democratisch Zeist en VVD werd aanvaard; de SP en ZeisterBelang stemden tegen.

LEES OOK:
College heeft nog geen mening gevormd over gebiedsvisie KNVB

Ook heeft de raad gevraagd of het college van burgemeester en wethouders voor de begroting van 2023 te onderzoeken wat de consequenties zijn van de stijgende energie- en gasprijzen voor sportverenigingen en culturele instellingen in Zeist. En, indien nodig, bij de begroting een passend pakket aan maatregelen voor te leggen aan de raad. Deze motie werd ingediend door het CDA en werd door alle fracties gesteund, behalve door Nieuw Democratisch Zeist.
zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?