Over ons

De Zeisterkrant is in 2022 opgericht. Met de slogan ‘Tot slot het nieuws uit Zeist‘ delen wij het laatste nieuws uit de gemeente Zeist, de Slotstad. Het nieuwsmedium biedt meer dan enkel nieuws: zo worden er ook achtergrond verhalen geschreven en delen columnisten en recensenten hun ongezouten mening met scherpe pen.

Volledig onafhankelijk nieuwsmedium

De Zeisterkrant is een volledig onafhankelijk nieuwsmedium. De redactie gebruikt de Leidraad die door de Raad voor de Journalistiek is vastgesteld als handvat voor het uitvoeren van zorgvuldige journalistiek. In de colofon van de Zeisterkrant is actuele redactie te zien. Bekijk de colofon.

Scheiding tussen nieuws, opinie en advertenties

De artikelen in De Zeisterkrant worden onderverdeeld in de verschillende categorieën. Alleen door artikelen goed onder te verdelen in afzonderlijke categorieën kan er een mogelijkheid bestaan om nieuws, opinie en advertenties goed gescheiden te houden. Hiermee zorgen we ervoor dat de lezer goed begrijpt wanneer er sprake is van nieuws, een mening of een artikel waarvoor betaald is.

Op dit moment worden de artikelen gecategoriseerd in de volgende categorieën:

  • Nieuws
  • Video
  • Column
  • Achtergrond
  • Review
  • Vacatures
  • Advertorial

De categorieën nieuws en video bevatten nieuws, de categorieën column en review bevatten meningen en de categorie advertorial bevat (aangeleverde) artikelen waar voor betaald is. Achtergrondartikelen en vacatures zijn van informatieve aard. Wanneer er voor een vacature betaald is komt deze ook onder de categorie advertorial.

Vermelding van auteurs

Niet bij alle artikelen in De Zeisterkrant wordt standaard de auteur vermeld, maar staat ‘Onze redactie’. Dit zijn artikelen waarbij desbetreffende auteur niet of nauwelijks betrokken is geweest bij het nieuws. Wanneer een auteur met iemand in het artikel persoonlijk contact heeft gehad of zelfstandig onderzoek heeft verricht, kiest De Zeisterkrant er voor om in deze gevallen wel de naam erbij te vermelden.

Bronvermelding

De Zeisterkrant schrijft uitspraken toe aan bronnen, zoveel mogelijk met naam genoemd. Nieuwstips kunnen anoniem aangeleverd worden, maar worden alleen gepubliceerd als de bron bekend is bij de redactie.

Aangeleverd nieuws zonder dat er bekend is wie het toegezonden heeft wordt niet geplaatst, tenzij het nieuws zeer relevant en betrouwbaar is en het niet via andere wegen te verkrijgen is.

Bij algemene feiten worden geen bronnen toegeschreven. Dit op uitzondering van feiten en cijfers van onderzoeksbureaus.

Quotes in artikelen

In nieuwskoppen en nieuwsartikelen kunnen quotes opgenomen worden. Om duidelijk aan te geven dat het gaat om een quote wordt deze voorzien van aanhalingstekens. In nieuwsartikelen wordt de quote ook scheefgedrukt ter verduidelijking.

Spreektaal wordt waar nodig lichtelijk aangepast, zonder dat dit van afbreuk is op de boodschap.

Vragen over onze aanpak

Wil je meer te weten komen over onze aanpak of in contact komen met de redactie? Vul dan het contactformulier in.