Begroting gemeente Zeist: “Verder bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist”

gemeentehuis gemeente zeist

Beeld: het gemeentehuis. © Zeisterkrant

Het college van burgemeester en wethouders heeft de meerjarenbegroting vandaag aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de komende jaren is er 16,5 miljoen euro gereserveerd. Het college wil onder meer duizenden extra woningen realiseren in Zeist en investeren in gezondheid en zorg.

“Het is goed om te zien dat we als gemeente een positieve balans hebben, maar tegelijkertijd realiseert het college zich dat dat voor een deel van onze inwoners helaas niet geldt“, meldt wethouder financiën Walter van Dijk. “De stijgende inflatie en hoge energierekeningen zorgen ervoor dat een toenemend aantal mensen in de knel komt. Daarom willen we als gemeente de komende jaren nog meer doen dan we nu al doen voor inwoners die financieel in de problemen komen. Daar zijn ook middelen voor gereserveerd“, vervolgt hij.
BEKIJK OOK:
Gemeente: “Eerste jaar proef gerichte woningtoewijzing in Vollenhove succesvol”

Het college wil de komende jaren samen met de gemeenteraad en de samenleving ‘verder bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’. Voor de komende jaren is er 16,5 miljoen euro aanvullend gereserveerd om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Hierbij moet gedacht worden aan het realiseren van 4.000 woningen in Zeist. Ook wordt er verder ingezet op het verduurzamen van de gemeente en geïnvesteerd in gezondheid en zorg.

Vandaag heeft het college van B&W deze begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 6 oktober kunnen inwoners de raad hierover adviseren tijdens de ‘Ronde Tafel’. Op 18 oktober gaan de raadsleden in debat over deze begroting en op 8 november wordt er een besluit genomen.

zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?