Begroting 2023 vastgesteld door Zeister gemeenteraad

gemeentehuis gemeente zeist

Afgelopen dinsdag heeft de Zeister gemeenteraad de begroting van 2023 vastgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met inwoners die het door verschillende omstandigheden moeilijk hebben. Ook heeft het voorstel van VVD Zeist voor extra aandacht voor veiligheid steun van de raad gekregen.

De begroting 2023 laat een positief resultaat zien: de basis hiervoor is de afgelopen jaren gelegd, waarin er voor bijna 9 miljoen euro aan besparingsmaatregelen zijn getroffen. Dit geeft de gemeente Zeist om geld te reserveren om inwoners die door de inflatie en verhoogde energielasten in problemen komen te ondersteunen.

Het college wil de komende jaren samen met de gemeenteraad en de Zeister samenleving verder bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist.  “Voor de komende 4 jaar is 16,5 miljoen euro aanvullend gereserveerd om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren“, aldus de gemeente Zeist. Het college wil onder meer de komende jaren 4.000 extra woningen realiseren, verder verduurzamen en investeren in gezondheid en zorg.
BEKIJK OOK

Gemeente Zeist ondertekent afspraken voor duurzame woningbouw

Borgen ecologische kennis

Ook zijn er meerdere moties aanvaard: zo werd de motie borgen ecologische kennis, ingediend door Groen Links en VVD, in de vergadering aanvaard. Deze motie roept het college op om in beeld te brengen hoeveel ecologische kennis – uitgedrukt in mensuren – er nodig zijn om de ambities uit het coalitieakkoord waar te maken.

Investeren in veiligheid

Een motie investeren in veiligheid, ingediend door VVD Zeist, werd unaniem aanvaard. Het voorstel is om de wijk en veiligheidsdriehoek te verstevigen. “De aanleiding hiervoor is de toenemende mate van overlast, onveiligheid en criminaliteit“, meldt de gemeente. Volgens de VVD moet er meer gehandhaafd en gezocht worden naar een lange termijn oplossing om deze problemen onder controle te krijgen.

BEKIJK OOK

Seyst.Nu wil pepperspray en wapenstok voor BOA’s

De motie om aan te dringen op structurele financiële ondersteuning van het Veteranen Search Team voor duurzame huisvesting en de uitvoering van hun activiteiten werd ook aanvaard. De motie werd ingediend door de VVD, PvdA, GroenLinks en het CDA.
zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?