Ravendag op 10 februari 2024 bij het Beauforthuis

ravendag beauforthuis

© Canva

In samenwerking met de Vogelbescherming organiseert de Ravengroep Nederland een Ravendag. Beide organisties hebben een jubileum: de Vogelbescherming bestaat 125 jaar en Ravengroep Nederland 15 jaar. Alle reden voor een feestelijke bijeenkomst.

Beide organisaties zetten zich in voor het beschermen van en informatie verschaffen over de raaf. “Een bijzondere en nog relatief ¬†zeldzame en beschermde vogelsoort in Nederland“, meldt Hans de Vos, voorzitter van Ravengroep Nederland.
In Zeist en omgeving zijn een aantal broedgevallen bekend. Samen met natuurorganisaties, terreinbeheerders en natuurlijk vele vrijwilligers wordt er voor gezorgd dat de raaf zich kan handhaven en uitbreiden. Deze Ravendag is dan ook voor deze mensen bedoeld“, aldus De Vos.

zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?