Bewoners Vollenhove gestart met het maken van een plan voor de buurt

vollenhove gebiedsvisie vat

Ter illustratie © Canva

De komende tijd stellen buurtbewoners uit Vollenhove zelf een plan op voor een fijne buurt. Een speciaal team van 37 geselecteerde buurtbewoners, het zogeheten Vollenhove Advies Team (VAT), geeft de gemeente vervolgens advies. De gemeente verwerkt dit vervolgens in een gebiedsvisie. Afgelopen woensdag 6 maart was de eerste bijeenkomst.

De gemeente Zeist vraagt het advies van buurtbewoners om een gebiedsvisie te kunnen opstellen. Het eerder door de raad vastgestelde Parkplan Vollenhove vormt het uitgangspunt, een inspiratiedocument voor de ontwikkeling van het gebied.
Wethouder Laura Hoogstraten: “Er ligt een mooi parkplan met mooie ambities en kansen, en nu zijn de bewoners aan zet om te adviseren over hoe zij als buurtbewoners fijn wonen en samenleven in Vollenhove. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten √©n naar de ervaringen van de bewoners om met deze vorm van burgerberaad mee te doen“.

ZIE OOK:
Video: Gezondheidscafé in Vollenhove officieel geopend

Het advies dat het VAT de komende tijd op stelt, wordt in mei voorgelegd aan bewoners, belanghebbenden en ondernemers binnen en buiten de buurt voor feedback. Naar aanleiding van reacties wordt een definitief advies opgesteld, dat vervolgens verwerkt wordt in de gebiedsvisie. Deze zal eind dit jaar aangeboden worden aan de gemeenteraad die hierover zal besluiten.

zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?