De week tegen pesten komt eraan, doe je mee?

week tegen pesten

Beeld: ter illustratie. © Canva

‘Goed voor elkaar!’ Dat is dit jaar het thema van de Week tegen Pesten. Kenniscentrum Omgaan met Pesten – met trainers door heel het land – biedt een gratis uitgebreid lespakket aan. Op deze manier hopen zij het belang van een veilige omgeving voor kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen.

De Week Tegen Pesten van 25 tot en met 29 september is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en wordt ieder jaar georganiseerd in samenwerking met verschillende partners. Kenniscentrum Omgaan met Pesten is één van die partners en sluit hierop aan. Het lespakket kan nu al worden aangevraagd via de website omgaanmetpesten.nl/lespakket-goed-voor-elkaar en richt zich op de verdeeldheid onder kinderen en jongeren die is toegenomen.
Met het lespakket wil het kenniscentrum het ‘tegen elkaar gedrag’ tussen kinderen en jongeren doorbreken en het ‘wij-gevoel’ herstellen of zelfs versterken. Het thema ‘Goed voor elkaar!’ brengt het gesprek op gang over ieders eigen manier ‘van zijn’ en behoeften. Door een positieve invloed uit te oefenen op het groepsproces, kan iedereen opgenomen worden in de groep en neemt verdeeldheid af. In een veilige setting krijgen kinderen en jongeren de kans om te oefenen met nieuw gedrag en inzichten mee.

Het lespakket kan worden ingezet in basisscholen, op het voortgezet onderwijs, de BSO binnen de kinderopvang, bij (sport)verenigingen, het jeugd- en jongerenwerk en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen en bestaat uit diverse werkvormen, tips en tools. Je kunt zelf keuzes maken om aan te sluiten bij jouw doelgroep. Daarnaast verzorgen trainers workshops en gastlessen rondom de Week tegen Pesten voor kinderen, jongeren, ouders en professionals en vrijwilligers.

Trainers in heel Nederland merken in de praktijk dat pesten afneemt op het moment dat kinderen elkaar beter leren kennen en meer begrip krijgen voor elkaars verschillen. “Vanuit Kenniscentrum Omgaan met Pesten geloven wij in de kracht van focus op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag” Miriam Verburg uit Zeist is aangesloten bij het kenniscentrum.
Samen kunnen we pesten aanpakken dus doe mee in de week tegen pesten en kom in actie.

zeisterkrant nieuwsbriefElke zaterdag het meest opvallende nieuws uit Zeist in je inbox?